Syyskokous - Höstmöte 22112018

9.11.2018

Borgå funktionärsförening Jyty rf – Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry kutsuu syyskokoukseen.

 

Aika:          22.11.2018 klo 17.00

Paikka:       Café Cabriolen talvipuutarha, Piispankatu 30

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat, mm.

– vahvistetaan jäsenmaksu vuodeksi 2019
– vahvistetaan yhdistyksen palkkiosääntö
– vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen jäsenet sekä näiden varajäsenet

– valitaan yhdistyksen luottamusmiehet v. 2019 - 2020.

Ruokatilauksen vuoksi pyydämme Sinua ilmoittautumaan osallistumisestasi

etukäteen, kuitenkin viimeistään maanantaina 19.11.2018 Barbro Nordströmille,

puh: 040 4891654 tai sähköpostilla barbro.nordstrom@porvoo.fi.

 

Tervetuloa!


 

Borgå funktionärsförening Jyty rf –
Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry sammankallar till höstmöte.

 

Tid:            22.11.2018 kl. 17.00

Plats:         Café Cabrioles vinterträdgård, Biskopsgatan 30

 

På mötet behandlas i föreningens stadgar fastställda ärenden bl.a.

- fastställs medlemsavgiften för år 2019
- fastställs föreningens arvodesstadga
- fastställs budget samt verksamhetsplan för år 2019
- väljs styrelseordförande
- fastställs antalet medlemmar i styrelsen och väljs ordinarie styrelsemedlemmar samt ersättare för dessa

- väljs föreningens förtroendemän för 2019 - 2020.

P.g.a. matbeställningen ber vi Dig anmäla ditt deltagande senast måndagen 19.11.2018 till Barbro Nordström, tel. 040 4891654 eller med

e-post barbro.nordstrom@porvoo.fi.

 

Välkommen!