Yhdistyksemme - Vår förening

Borgå funktionärsförening Jyty - Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry. on Porvoon kaupungin ja sen konserniin kuuluvien työnantajien sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevien noin 529 jäsenen ammattiyhdistys. Yhdistyksemme on perustettu 1962. Jäsenistöömme kuuluu monen alan ammattilaisia: mm. toimistohenkilöstöä, kirjastovirkailijoita, koulusihteereitä, liikunta- ja nuorisotoimen työntekijöitä, kotihoidon henkilöstöä ja it-alan osaajia.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja sen toiminnan tarkoituksena on valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä syventää yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen edustajat neuvottelevat työnantajien kanssa paikalliset sopimukset ja muista yhteistoimintaan liittyvistä asioista.

Yhdistys on valtakunnallisen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n jäsen.

Jäsenyys kannattaa!

Yhdistyksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joissa voit päivittää omaa osaamistasi ja saada tietoa alan ajankohtaisista asioista. Yhdistys järjestää paikallisesti monenlaisia virkistystapahtumia. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin tapahtumiin. Jäsenyyden myötä voit mm. vuokrata edullisesti lomamökkejä, saat polttoainealennuksia, vakuutustarjouksia ja muita hyviä konkreettisia etuja, joita kannattaa käyttää

Etujasi valvotaan

Etujasi valvomassa ovat pääluottamusmies ja luottamusmies eri tehtäväalueilla. Yhdistyksellä on edustaja myös kaupungin yhteistyötoimikunnassa ja toimialojen yhteistoimintaryhmissä sekä työsuojelussa. Kaupungin johtoryhmän henkilöstöjäsen on yhdistyksemme pääluottamusmies.

Liity jäseneksi

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi sähköisesti tämän linkin kautta.

---------------------------------------

Vår förening

Borgå funktionärsförening Jyty - Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry. är fackförening för de c. 529  medlemmar som har Borgå stad och stadens koncerner samt samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä som arbetsgivare. Vår förening har grundats år 1962. Vår medlemskår består av yrkesfolk inom många olika branscher; kanslipersonal, bibliotekspersonal, utbildningssekreterare, arbetstagare inom idrotts- och ungdomsväsendet, hemvårdens personal, funktionärer inom id-branschen o.s.v.

Föreningen är partipolitiskt obunden, och föreningens syfte är att bevaka sina medlemmars yrkesmässiga, ekonomiska och samhälleliga intressen samt fördjupa samhörigheten mellan medlemmarna. Föreningens representanter förhandlar med arbetsgivarna om de lokala avtalen och i andra till samarbetet hörande ärenden.

Vår förening är medlem i riksförbundet Jyty.

Det lönar sig att vara medlem!

Som medlem i föreningen har du möjlighet att delta i olika utbildningar, som ger dig möjlighet att uppdatera ditt eget kunnande och att få information om aktuella ärenden inom branschen. Föreningen anordnar lokalt flera olika slags rekreationsevenemang. Förutom dessa har du möjlighet att delta i de av förbundet anordnade evenemangen. Som medlem kan du också hyra förmånligt sommarstugor, du får rabatt på bränslen, erbjudanden om försäkringar och flera andra konkreta förmåner som det lönar sig att använda.

Dina intressen bevakas

Dina intressen bevakas av huvudförtroendemannen och en förtroendeman från varje uppgiftsområde. Föreningen har också en representant i stadens samarbetskommitté och i sektorernas samarbetsgrupper samt i arbetarskyddet. Föreningens huvudförtroendeman är personalens representant i stadens ledningsgrupp.

Bli medlem!

Du kan ansluta dig som medlem elektroniskt via denna länk.