Toimihenkilöt - Funktionärer

Puheenjohtaja / Ordförande

Barbro Kraufvelin

kotihoito/hemvården 
Adlercreutzinkatu 25 - 27, 06100 Porvoo / Adlercreutzgatan 25 - 27, 06100 Borgå
barbro.kraufvelin@porvoo.fi
Puh./Tfn 040 535 3505


Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Erja Forsberg

Sivistystoimen johto /Bildningssektorns ledning
Johdon assistentti /Ledningens assistent
Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo / Konstfabriksgatan 1, 06100 Borgå
erja.forsberg@porvoo.fi
Puh./Tfn 040 706 1466


Sihteeri / Sekreterare

Barbro Nordström

Hallintojohto/Förvaltningsledningen
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo / Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
barbro.nordstrom@porvoo.fi
puh./tfn 040 489 1654


Rahastonhoitaja / Kassör

Jutta Berg

Hallintopalvelukeskus, Centralen för förvaltningstjänster
Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo / Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå
puh./tfn 040 489 1607


Jäsenasiainhoitaja / Skötare av medlemsärenden

Monica Borgman

Hallintopalvelukeskus / Centralen för förvaltningstjänster
Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo / Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå
monica.borgman@porvoo.fi
puh./tfn 040 4891603

Jäsenmaksuasiat /Medlemsavgiftsärenden

Jäsenmaksuasioissa voit ottaa yhteyttä liittoon /
I ärenden som gäller medlemsavgifter kan du kontakta förbundet
puh./tfn 020 789 3730


Tiedotusvastaava /Informationsansvarig

Eeva Pulkkinen

Henkilöstöjohto / Personalledningen
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo / Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
eeva.pulkkinen@porvoo.fi
puh./tfn 040 865 4484


Koulutusvastaava /Utbildningsansvarig

Kristina Ruotsalainen

Hallintopalvelukeskus / Centralen för förvaltningstjänster
Urakoitsijantie 12 A, 06450 Porvoo / Entreprenörsvägen 12 A, 06450 Borgå
kristina.ruotsalainen@porvoo.fi
puh./tfn 040 489 9991, 040 537 8089


Lakkovastaava /Strejkansvarig

Rita Blomqvist-Turunen

palveluneuvoja/kundrådgivare
palvelupiste KOMPASSi/servicekontoret
puh./tfn  040 517 0851