Medlemsärenden

Ditt medlemskap börjar den dag du uppger. Dagen kan vara tidigast samma dag du fyller i blanketten. Vi bekräftar att vi fått din medlemsansökan under följande dygn.

Elektornisk medlemsblankett

Du kan ansluta dig som medlem till offentliga och privata sektorernas funktionärsförbund Jyty och Jytys arbetslöshetskassa elektroniskt.

Ansökningsblanketter får du av skötare av medlemsärenden.

Skötare av medlemsärenden
Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Tfn 040 4891603
Stadshusgatan 9
06100 Borgå