Jäsenasiat


Edunvalvontaa jäsenille

Jyty tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Merkittävä jäsenetu ovat työ- ja virkaehtosopimukset, jotka liitto neuvottelee jäsenistölleen. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet. Jyty solmii työehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla.

Lisäksi edunvalvontaan kuuluvat mm. oikeusapuasiat, työelämän kehittämiseen osallistuminen, yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat sekä tutkimukset ja selvitykset.

Opiskelijat Jytyn ammattiyhdistyksissä ​

Liity opiskelupaikkakuntasi Jytyn jäseneksi

Opiskelija, kuulut oman opiskelupaikkakuntasi yhdistyksen jäsenenä ammattiliitto Jytyyn. Voit myös liittyä johonkin Jytyn valtakunnallisista yhdistyksistä. Jytyn muodostaa noin 250 jäsenyhdistystä. Opiskelijat ovat täysivaltaisia jäseniä yhdistyksissään. Heidän jäsenlajinsa ja -maksunsa ainoastaan eroaa hieman muista jäsenistä.

​​​​​​Opiskeleva jytyläinen voi saada harjoittelutukea

Hyvän työn tekijöitä syntyy harjoittelemalla. Me #jytyläiset tuemme opiskelevia jäseniämme ottamaan ammatilliset ensi askeleensa kanssamme. Ammatilliset opintopäivämme on suunniteltu myös opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi ja moniammatillisen yhteistyön harjoittelemiseksi. Jyty-liitto myöntää harjoittelutukea koulutusrahastostamme päätoimisille tutkinto-opiskelijoillemme jäsenetuna.

Eläkeläinen jäsenenä

Ilmoita vanhuuseläkkeelle jäämisesi yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle tai liittoon sekä työttömyyskassaan.

Voit jatkaa Porvoon Jytyn jäsenenä, kun maksat kannatusjäsenmaksun 36 €/vuosi. Ota silloin yhteyttä jäsenasiainhoitaja Monica Borgmaniin. Puhelinnumero löytyy sivun alareunasta.

Eläkkeelle jäätyäsi voit liittyä Jyty-liiton Jytysenioreihin.

Liittyäksesi ota yhteyttä Jytysenioreiden jäsenasiainhoitajaan:

Matkavakuutus ei kuulu eläkeläiselle. Jos jää eläkkeelle esim. maaliskuussa, niin matkavakuutus on voimassa vuoden loppuun asti.

­­­­Muutto toiselle paikkakunnalle

Kun jäsen muuttaa Porvoon seudulta toiselle paikkakunnalle, jäsenyys voidaan säilyt­tää, jos jäsen itse niin toivoo. Kun jäsen on saanut työtä uudella paikkakunnalla, hänen tulee välittömästi liittyä paikkakunnalla toi­mivaan Jyty:n paikal­lisyhdistykseen. Sa­malla jäse­nen tulee ilmoittaa Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry:lle, että hän eroaa yhdistykses­tä. On tärkeätä huomata, että jäsenen pitää, jotta hänet otettaisiin uuteen yhdis­tykseen "vanhana jäsenenä", liittyä jäseneksi 30 päivän kuluessa siitä, kun jä­senyys entisessä yhdistyk­sessä on päättynyt.

Työsuhteen päättyessä

Jos jäsenen työsuhde päättyy, voi jäsenyys yleensä jatkua, jos jäsen niin haluaa. Tällai­sis­sa tapauksissa jäsen maksaa euromääräisen maksun. 

Muista ilmoittaa osoite- ja nimenmuutoksista!

Osoite- ja nimenmuutokset tehdään Jässärin kautta.

Jässäri on jäsenen omien jäsentietojen tarkasteluun ja päivittämiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Jässärin avulla voit tehdä muutoksia omiin yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi.

Kirjautuminen Jässäriin:

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jos ilmoittaudut koulutukseen Jässärin kautta, olethan ensin yhteydessä koulutusvastaava Kristina Ruotsalaiseen, puh. 040 489 9991, 040 537 8089 tai kristina@ruotsalainen@porvoo.fi. Koulutusvastaava hakee päätöksen hallitukselta.


Jäsenasiainhoitaja

Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Puh./Tfn 040 4891603
Raatihuoneenkatu 9 
06100 Porvoo