Jäsenasiat

 

Edunvalvontaa jäsenille

Jyty tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Merkittävä jäsenetu ovat työ- ja virkaehtosopimukset, jotka liitto neuvottelee jäsenistölleen. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet. Jyty solmii työehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla.

Lisäksi edunvalvontaan kuuluvat mm. oikeusapuasiat, työelämän kehittämiseen osallistuminen, yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat sekä tutkimukset ja selvitykset.

Opiskelijat Jytyn ammattiyhdistyksissä ​

Liity opiskelupaikkakuntasi Jytyn jäseneksi

Opiskelija, kuulut oman opiskelupaikkakuntasi yhdistyksen jäsenenä ammattiliitto Jytyyn. Voit myös liittyä johonkin Jytyn valtakunnallisista yhdistyksistä. Jytyn muodostaa noin 250 jäsenyhdistystä. Opiskelijat ovat täysivaltaisia jäseniä yhdistyksissään. Heidän jäsenlajinsa ja -maksunsa ainoastaan eroaa hieman muista jäsenistä.

​​​​​​Opiskeleva jytyläinen voi saada harjoittelutukea

Hyvän työn tekijöitä syntyy harjoittelemalla. Me #jytyläiset tuemme opiskelevia jäseniämme ottamaan ammatilliset ensi askeleensa kanssamme. Ammatilliset opintopäivämme on suunniteltu myös opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi ja moniammatillisen yhteistyön harjoittelemiseksi. Alamme myöntää syksyllä 2015 harjoittelutukea koulutusrahastostamme päätoimisille tutkinto-opiskelijoillemme uutena jäsenetuna.

Eläkeläinen jäsenenä

Ilmoita vanhuuseläkkeelle jäämisesi yhdistyksesi jäsenasianhoitajalle tai liittoon sekä työttömyyskassaan. Eläkkeelle jäätyäsi voit liittyä Jytysenioreihin.

Liittyäksesi ota yhteyttä Jytysenioreiden jäsenasiainhoitajaan:

Sirkka Saarinen
Mikkelänahde 8, 02770 Espoo
puh. 0400 591 424
saarsir@gmail.com

­­­­Muutto toiselle paikkakunnalle

Kun jäsen muuttaa Porvoon seudulta toiselle paikkakunnalle, jäsenyys voidaan säilyt­tää, jos jäsen itse niin toivoo. Kun jäsen on saanut työtä uudella paikkakunnalla, hänen tulee välittömästi liittyä paikkakunnalla toi­mivaan Jyty:n paikal­lisyhdistykseen. Sa­malla jäse­nen tulee ilmoittaa Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry:lle, että hän eroaa yhdistykses­tä. On tärkeätä huomata, että jäsenen pitää, jotta hänet otettaisiin uuteen yhdis­tykseen "vanhana jäsenenä", liittyä jäseneksi 30 päivän kuluessa siitä, kun jä­senyys entisessä yhdistyk­sessä on päättynyt.

Työsuhteen päättyessä

Jos jäsenen työsuhde päättyy, voi jäsenyys yleensä jatkua, jos jäsen niin haluaa. Tällai­sis­sa tapauksissa jäsen maksaa euromääräisen maksun. 

 


 

Muista ilmoittaa osoite- ja nimenmuutoksista!

Osoite ja nimenmuutoksen voit tehdä myös Jässärin kautta.

Jässäri on jäsenen omien jäsentietojen tarkasteluun ja päivittämiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Jässärin avulla voit tehdä muutoksia omiin yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jos ilmoittaudut koulutukseen Jässärin kautta, olethan ensin yhteydessä koulutusvastaava Kristina Ruotsalaiseen, puh. 040 489 9991, 040 537 8089 tai kristina@ruotsalainen@porvoo.fi. Lupa tarvitaan, jos haluat, että yhdistys maksaa koulutuksen.

 

Kirjautuminen Jässäriin:

https://palvelu.jytyliitto.fi/weblyyti/public/weblyyti

 Jäsenasiainhoitaja

Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Puh./Tfn 040 4891603
Raatihuoneenkatu 5 
06100 Porvoo