Borgå funktionärsförening Jyty rf - 
Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry

Kuva Vanhasta Porvoosta

Tule Jytyläiseksi

Meillä on hyvä meininki & homma toimii, jäsenmaksumme on kohtuuhintainen. Pääluottamusmiehemme on mukana neuvottelemassa työpaikan tärkeistä asioista ja eduista mm. palkoista, työajoista ja liikuntaseteleistä. Virkistystoimintamme on monipuolista ja edullista. Jäsenillä on hyvä mahdollisuus osallistua Jytyn koulutuksiin. Turvanasi on edullinen ja kattava matkavakuutus.


Kom med i Jyty

Vi har bra fiilis & fungerande team, vår medlemsavgift är rimlig. Vår huvudförtroendeman är med och förhandlar om viktiga ärenden och förmåner t.ex. löner, arbetstider och idrottsedlar. Vår rekreationsverksamhet är mångsidig och förmånlig. Medlemmarna har möjlighet att delta i utbildningstillfällen som Jyty ordnar.  Som skydd har Du en förmånlig och bred reseförsäkring.

Jytyliiton tiedotteet

Seuraa liittoa netissä:

Seuraa liittoa somessa: