Borgå funktionärsförening Jyty rf - Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry

Tule Jytyläiseksi

Meillä on hyvä meininki & homma toimii, jäsenmaksumme on kohtuuhintainen.
Pääluottamusmiehemme on mukana neuvottelemassa työpaikan tärkeistä asioista ja eduista mm. palkoista, työajoista ja liikuntaseteleistä.
Virkistystoimintamme on monipuolista ja edullista.
Jäsenillä on hyvä mahdollisuus osallistua Jytyn koulutuksiin.
Turvanasi on edullinen ja kattava matkavakuutus.

Kom med i Jyty

Vi har bra fiilis & fungerande team, vår medlemsavgift är rimlig.
Vår huvudförtroendeman är med och förhandlar om viktiga ärenden och förmåner t.ex. löner, arbetstider och idrottsedlar.
Vår rekreationsverksamhet är mångsidig och förmånlig.
Medlemmarna har möjlighet att delta i utbildningstillfällen som Jyty ordnar.
Som skydd har Du en förmånlig och bred reseförsäkring.

 

Jytyn tietosuojaseloste 2018 -

Redogörelse för dataskydd 2018 -

 

SEURAA JYTYÄ

Jyty-liitto
Jyty-lehti
Jyty-facebook
Jyty-facebook
Jyty-twitter
Jyty-youtube