Talousarvio  - Budget

Talousarvio vuodelle 2022

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022 vahvistettiin syyskokouksessa 30.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------

Budget för år 2022

Föreningens budget för år 2022 fastställdes på höstmötet 30.11.2021.