Talousarvio  - Budget

Talousarvio vuodelle 2021

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin syyskokouksessa 19.11.2020.

----------------------------------------------------------------------------

Budget för år 2021

Föreningens budget för år 2021 fastställdes på höstmötet 19.11.2020.