Talousarvio  - Budget

 

Talousarvio vuodelle 2019 - Budget för år 2019

 

Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019 vahvistettiin syyskokouksessa 22.11.2018.

Föreningens budget för år 2019 fastställdes på höstmötet 22.11.2018.