Jäsenmaksut 2021

Syyskokous vahvisti vuodelle 2021 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 euroa/kk kaikilta palkattomilla vapailla olevilta paitsi työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta saavilta.

Eläkeläisiltä jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa eleäkkeelle lähtöä seuraavan vuoden alusta.

Jäsenmaksunsa itse maksavat

 Maksaessasi itse jäsenmaksusi pankkiin, laita aina mukaan viesti minkä kuun jäsenmaksua maksat. Jos pankkitilisi on yhteinen esim. aviopuolisosi kanssa, laita oma nimesi viestiin. Jäsenmaksuvastaavan on muuten mahdotonta tietää kenen ja minkä kuun jäsenmaksuista on kysymys.

Osaaikatyötä tekevien jäsenmaksut

Ne, jotka tekevät osaaikatyötä, maksavat palkastaan prosenttimääräisen jäsenmaksun. Mikäli prosenttimääräisesti laskettu jäsenmaksu jäisi euromääräistä jäsenmaksua pienemmäksi, on prosenttimääräisen jäsenmaksun sijasta maksettava kultakin kuukaudelta euromääräinen jäsenmaksu.

Jäsenmaksu äitiysloman, sairausloman tai vastaavan ajalta

Äitiysloman, sairausloman tai vastaavien vapaiden ajalta, kun jäsen yhä saa palkkaa, hän maksaa normaalit prosenttimääräiset jäsenmaksut palkastaan ja pysyy siten yhdistyksen varsinaisena jäsenenä.

Euromääräinen jäsenmaksu tulee kysymykseen, kun jäsen on jäänyt kokonaan ilman palkkaa.

Eläkeläinen työttömänä työnhakijana 

Henkilö, joka siirtyy vanhuuseläkkeelle, mutta jolla ei ole työssäolovuosien perusteella oikeutta täysimääräiseen eläkkeeseen, voi ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömä­nä työnhakijana. Mikäli henkilölle ei voida osoittaa työtä, hänellä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Jäsenyys yhdistyksessä säilyy ja hän maksaa euromääräistä jäsenmaksua, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan säilyisi.

Euromääräinen jäsenmaksu

Jäsenen, joka eri syistä ei enää saa varsinaista palkkaansa, on maksettava euromääräinen jäsenmaksu. Jäsenen on täytettävä lomake "Ilmoitus euromääräisen jäsenmaksun perintää varten", joita saa työpaikan henkilöstötoimistosta, yhdistyksen sihteeriltä, jäsenasiainhoitajalta tai luottamusmiehiltä. Lomake palautetaan sihteerille ja se käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen osuus euromääräisestä jäsenmaksusta on 1,50 €.

Erottaminen

Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräajassa ja joka muistuttamisesta huolimatta on jättänyt maksun suorittamatta, voidaan sääntöjen mukaan erottaa yhdistyksestä.


Jäsenasiainhoitaja

Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Puh./Tfn 040 4891603
Raatihuoneenkatu 9 
06100 Porvoo