Virkistystoiminta -  Rekreationsverksamhet

 

Järjestämme monipuolista virkistystoimintaa jäsenillemme.

Virkistystoiminnasta ilmoitetaan etusivulla Ajankohtaista palstalla.

 

Virkistystoimikunta / Rekreationskommittén 2018

Eeva Pulkkinen, kokoonkutsuja / sammankallare

Mia Eloranta

Tove Karlsson

Åsa Liitiäinen

 

Jytyn hallitus on tehnyt kokouksessaan 28.11.2017 periaatepäätökset koskien virkistystä

  • Kaikki jäsenet saavat osallistua Jytyn virkistystilaisuuksiin, myös eläkeläiset.
  • Jytyn ulkopuoliset henkilöt saavat osallistua vain sellaisiin virkistystapahtumiin, joihin sallitaan avecit. Yleensä aveceilla on Jytyläisiä kalliimmat osallistumismaksut. Avec voi olla puoliso tai muu kaveri.
  • Jos osallistuja joutuu perumaan virkistystapahtuman ilman sairauslomatodistusta, joutuu hän maksamaan koko todellisen virkistystapahtuman arvon. Virkistysilmoituksissa mainitaan, mitä virkistystapahtuma oikeasti maksaisi/henkilö.

 

Rekreationsverksamhet
 

Vi ordnar mångsidig rekreation för våra medlemmar.

Läs mera om rekreationsverksamheten på första sidan Aktuellt spalten.

 

Jytystyrelsen har på sitt möte 28.11.2017 beslutat om principbesluten gällande rekreation

  • Alla medlemmar får delta i Jytys rekreationsevenemang även pensionärerna
  • Sådana som inte hör till Jytyföreningen får delta endast i rekreations-evenemang som tillåter avec. I allmänhet har avec en högre deltagar-avgift.
  • Om en deltagare måste annullera sitt deltagande i rekreationsevenemang utan sjukintyg måste han/hon betala hela det verkliga värdet för evenemanget. Det verkliga priset ska framgå i meddelandet som skickas ut.