Virkistystoiminta -  Rekreationsverksamhet

Järjestämme monipuolista virkistystoimintaa jäsenillemme.

Virkistystoiminnasta ilmoitetaan etusivulla Ajankohtaista palstalla.

Virkistystoimikunta / Rekreationskommittén 2021

  • Eeva Pulkkinen, kokoonkutsuja / sammankallare
  • Mia Eloranta
  • Peter Grönholm
  • Åsa Liitiäinen

Jytyn hallitus on tehnyt kokouksessaan 19.1.2021 periaatepäätökset koskien virkistystä

Kaikki jäsenet saavat osallistua Jytyn virkistystilaisuuksiin, myös kannatusmaksun maksaneet eläkeläiset.

Jytyn ulkopuoliset henkilöt saavat osallistua vain sellaisiin virkistystapahtumiin, joihin sallitaan avecit. Yleensä aveceilla on Jytyläisiä kalliimmat osallistumismaksut. Avec voi olla puoliso tai muu kaveri.

Jos osallistuja joutuu perumaan virkistystapahtuman ilman sairauslomatodistusta, joutuu hän maksamaan koko todellisen virkistystapahtuman arvon. Virkistysilmoituksissa mainitaan, että joutuu maksamaan tapahtuman todellisen hinnan.

Jos henkilö on ilmoittautunut virkistystoimikunnan järjestämään tapahtumaan ja jää pois ilmoittamatta, hän ei saa rahoja/lippuja takaisin.

Ehdotuksia virkistystapahtumiksi voit lähettää osoitteeseen jyty.virkistys@gmail.com.

------------------------------------------------------------

Rekreationsverksamhet

Vi ordnar mångsidig rekreation för våra medlemmar.

Läs mera om rekreationsverksamheten på första sidan Aktuellt spalten.

Jytystyrelsen har på sitt möte 19.1.2021 beslutat om principbesluten gällande rekreation

Alla medlemmar får delta i Jytys rekreationsevenemang även de pensionärer som betalt årsavgiften.

Sådana som inte hör till Jytyföreningen får delta endast i rekreationsevenemang som tillåter avec. I allmänhet har avec en högre deltagaravgift än Jytymedlemmen.

Om en deltagare måste annullera sitt deltagande i rekreationsevenemang utan sjukintyg måste han/hon betala hela det verkliga värdet för evenemanget. Det ska framgå i meddelandet som skickas ut att man måste betala det verkliga priset.

Om man är anmäld till ett rekreationsevenemang och uteblir utan att meddela får man inte pengarna/biljetten tillbaka.

Förslag till rekreationsevenemang kan du skicka till adressen jyty.virkistys@gmail.com.