Dina medlemskapsförmåner

  • du får förtroendemannens tjänster och arbetsförhållanderådgivning på din arbetsplats
  • förundets egen tidning
  • olycksfalls och resenärsförsäkring för fritiden
  • förbundets semesterstugor
  • rabatter på bränsle
  • rabatter för båtresor samt hotell
  • Jyty har slutit samarbetsavtal med Nordea och Andelsbanksgruppen om medlemsförmåner
  • verksamhet för unga och studerande

Läs mera om medlemsförmåner på adressen:

Försäkringar

Försäkringar som ingår i medlemsavgiften hittar du på adressen: www.if.fi/jyty

Arbetslöshetskassan

Kassan är ett samfund som bygger på ömsesidigt ansvar. Kassans syfte är att för medlemmarna ordna det utkomstskydd som avses i lagen om utkomstskydd vid arbetslöshet och i andra lagar om förmåner som arbetslöshetskassan stadgats erlägga.

Skötare av medlemsärenden
Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Tfn 040 4891603
Stadshusgatan 9
06100 Borgå