Palkkiosääntö - Arvodesstadga

Palkkiosääntö vuodelle 2022

Yhdistyksen palkkiosääntö vuodelle 2022 hyväksyttiin syyskokouksessa 30.11.2021.

Yhdistyksen luottamushenkilöille ja toimihenkilöille maksetaan palkkio luottamustehtävän hoidosta, korvausta matkakuluista sekä päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

------------------------------------------------------------------

Arvodesstadga för år 2022

Föreningens arvodesstadga för år 2022 godkändes 30.11.2021 på höstmötet.

Föreningens förtroendevalda och funktionärer er­läggs arvo­de för sköt­seln av förtroendeupp­draget samt ersätt­ning för resekostnader även­som dag­trak­ta­mente i enlighet med den­na stad­ga.