Koulutusohjelma

Jyty tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenille. Lisäksi huolehdimme luottamustehtävissä olevien henkilöstön edustajien monipuolisesta koulutuksesta.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jos ilmoittaudut koulutukseen Jässärin kautta, olethan ensin yhteydessä koulutusvastaava Kristina Ruotsalaiseen, puh. 040 489 9991, 040 537 8089 tai kristina@ruotsalainen@porvoo.fi. Lupa tarvitaan, jos haluat, että yhdistys maksaa koulutuksen.

Jytyn hallitus on kokouksessaan 17.1.2017 tehnyt periaatepäätökset koskien koulutuksia

 • Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua koulutustilaisuuksiin.
 • Saa varata yhden hengen huoneen jos se on välttämätöntä ja yhdistys maksaa lisämaksun yhden hengen huoneesta.
 • Yhdistys tukee heitä, jotka osallistuvat talvi- ja syyspäiville ja osallistuvat kilpailuihin
 • 10 euron ruokarahalla, maksamalla osallistumismaksun ja iltajuhlan osallistumismaksun. Mahdollisista matkakorvauksista päätetään hallituksessa joka kerta erikseen.
 • Jos jäsen, joka on ilmoittautunut kurssille, jää pois ilman sairauslomatodistusta, peritään jäseneltä koko kurssimaksu.
 • Jos henkilö on ilmoittautunut matkalle ja jää pois ilmoittamatta, ei hän saa rahoja/lippuja takaisin.

 


 

Utbildningsprogram

Jyty erbjuder mångsidig och högklassig utbildning, som vi erbjuder alla medlemmar. Dessutom sköter vi om den mångsidiga utbildningen av personalens representanter som sköter förtroendeuppdrag.

Anmälan till utbildning

Om du är intresserad att delta i utbildning kontakta utbildningsansvariga Kristina Ruotsalainen, tfn 040 489 9991, 040 537 8089 eller kristina.ruotsalainen@porvoo.fi. Du behöver lov om du vill att föreningen betalar utbildningen.

 

Jytystyrelsen har på sitt möte 17.1.2017 beslutat om principbesluten gällande utbildning

 • alla medlemmar har rätt att delta i utbildningstillfällen
 • man får boka enkelrum om det är nödvändigt och föreningen betalar tillägget för enkelrummet
 • föreningen understöder de som deltar i vinter- och höstdagarna och deltar i tävlingarna med 10 e/matpeng, deltagaravgiften och kvällsfestens deltagaravgift. Eventuella ersättningar för resorna besluts i styrelsen för varje gång.
 • om en medlem som är anmäld till en kurs uteblir utan sjukintyg krävs hela kursavgiften av medlemmen.
 • om man är anmäld till en utfärd och uteblir utan att meddela får man inte pengarna/biljetten tillbaka.