Koulutusohjelma

Jyty tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenille. Lisäksi huolehdimme luottamustehtävissä olevien henkilöstön edustajien monipuolisesta koulutuksesta.

Meneillään olevan tilanteen johdosta olemme tehneet runsaasti muutoksia ja siirtoja Jytyn koulutuksiin.

Kaikki muutokset ja siirrot  löydät Jytyn koulutuskalenterin yhteydessä olevasta taulukosta tämän linkin takaa. Myös samassa yhteydessä oleva koulutuskalenteri on jatkuvasti ajantasainen.

Vuoden 2021 koulutukset löytyvät tämän linkin takaa. 

Vuoden 2022 koulutukset löytyvät tämän linkin takaa.

Tulevan vuoden koulutuksiin voi alkaa ilmoittautua marraskuun loppupuolelta lähtien.

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Jos ilmoittaudut koulutukseen Jässärin kautta, olethan ensin yhteydessä koulutusvastaava Kristina Ruotsalaiseen, puh. 040 489 9991, 040 537 8089 tai kristina@ruotsalainen@porvoo.fi. Koulutusvastaava hakee päätöksen hallitukselta.

Jytyn hallituksen periaatepäätös koulutuksista 19.1.2021

  • kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua koulutustilaisuuksiin
  • saa varata yhden hengen huoneen jos se on välttämätöntä ja yhdistys maksaa lisämaksun yhden hengen huoneesta
  • jos jäsen, joka on ilmoittautunut kurssille jää pois ilman sairaustodistusta, peritään jäseneltä koko kurssimaksu
  • jos henkilö on ilmoittautunut matkalle ja jää pois ilmoittamatta, ei hän saa rahoja/lippuja takaisin.

---------------------------------------------------------------

Utbildningsprogram

Jyty erbjuder mångsidig och högklassig utbildning, som vi erbjuder alla medlemmar. Dessutom sköter vi om den mångsidiga utbildningen av personalens representanter som sköter förtroendeuppdrag.

Bekanta dig med Jytys:s utbildningsprogram 2021

Bekanta dig med Jytys utbildningsprogram 2022. Du kan börja anmäla dig i slutet av november.

Anmälan till utbildning

Om du är intresserad att delta i utbildning kontakta utbildningsansvariga Kristina Ruotsalainen, tfn 040 489 9991, 040 537 8089 eller kristina.ruotsalainen@porvoo.fi. Utbildningsansvarige anhåller om beslutet av styrelsen.

Jytystyrelsen principbeslut om utbildningar 19.1.2021 

  • alla medlemmar har rätt att delta i utbildningstillfällen
  • medlemmen får boka enkelrum om det är nödvändigt och föreningen betalar tillägget för enkelrummet
  • om en medlem som är anmäld till en kurs uteblir utan sjukintyg krävs hela kursavgiften av medlemmen.
  • om man är anmäld till en utfärd och uteblir utan att meddela får man inte pengarna/biljetten tillbaka.