Toimikunnat - Kommittér

Edunvalvontatoimikunta / Intressebevakningskommittén 2021

 • Jarmo Veijalainen, puh.joht./ordf.
 • Miika Koistinen, vara/vice
 • Jaana Ikonen
 • Eeva Pulkkinen
 • Barbro Kraufvelin  / vara/vice Erja Forsberg

Careeria Oy:n edunvalvontatoimikunta / Careeria Oy:s intressebevakningskommittén 2021

 • Hans-Erik Forsberg

Lakkotoimikunta / Strejkkommittén 2021

 • Rita Blomqvist-Turunen, lakkovastaava / strejkansvarig

Virkistystoimikunta / Rekreationskommittén 2021

 • Eeva Pulkkinen, kokoonkutsuja / sammankallare
 • Mia Eloranta
 • Peter Grönholm
 • Åsa Liitiäinen

Tiedotustoimikunta / Informationskommittén 2021

 • Eeva Pulkkinen, kokoonkutsuja / sammankallare
 • Barbro Nordström
 • Åsa Liitiäinen

Edustajat henkilöstöryhmässä 2021

 • Jarmo Veijalainen / vara/vice Miika Koistinen
 • Barbro Kraufvelin  / vara/vice Erja Forsberg