Porvoon Jytyn syyskokous - Borgå Jyty:s höstmöte 30.11.2021

18.11.2021

Borgå funktionärsförening Jyty rf – Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry kutsuu syyskokoukseen.

 Aika:          30.11.2021 klo 17.00

Paikka:       Café Cabriolen talvipuutarha, Piispankatu 30 tai teamslinkin kautta

 Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat, mm.

– vahvistetaan jäsenmaksu vuodeksi 2022
– vahvistetaan yhdistyksen palkkiosääntö v. 2022
– vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodeksi 2022

 Jytyliiton puheenjohtaja Jonna Voima osallistuu kokoukseen.

Ruokatilauksen vuoksi pyydämme Sinua ilmoittautumaan osallistumisestasi viimeistään perjantaina 26.11.2021 Barbro Nordströmille, barbro.nordstrom@porvoo.fi.

Tervetuloa!

Borgå funktionärsförening Jyty rf – Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry sammankallar till höstmöte.

Tid:            30.11.2021 kl. 17.00

Plats:         Café Cabrioles vinterträdgård, Biskopsgatan 30 eller via teamslänk

På mötet behandlas i föreningens stadgar fastställda ärenden bl.a.

- fastställs medlemsavgiften för år 2022
- fastställs föreningens arvodesstadga för år 2022
- fastställs budget samt verksamhetsplan för år 2022
- väljs styrelseordförande och styrelsemedlemmar för år 2022

Jytyförbundets ordförande Jonna Voima deltar i mötet.

P.g.a. matbeställningen ber vi Dig anmäla ditt deltagande senast fredagen 26.11.2021 till Barbro Nordström, barbro.nordstrom@porvoo.fi.

 Välkommen!