Toimintakertomus 2020


Yleistä

Vuosi 2020 oli Jytylle ja kunnallisten työntekijöille vuosi jolloin pääsopimus loppui 31.3.2020 ja jäimme ilman uutta sopimusta. Vuosi oli myös ikimuistoinen koska maailmalla riehui koronaviirus epidemia. Porvoon Jyty-yhdistyksen halli- tukselle vuosi alkoi työn merkeissä ja käärimme hihat ja aloitimme toimin- tamme. Olimme lokakuussa päättäneet käydä läpi yhdistyksen internetsivuja ja päivitimme niitä 22.2.2020. Siinä meni puolikas lauantaiaamu mukavissa mer- keissä ja teimme pieniä muutoksia sivuille, jotta jäsenet tai muuten kiinnostu- neet henkilöt helposti löytävät Porvoon Jytyn sivuille. Eeva Pulkkinen tiedotus- vastaava teki suurimman työn muokatessaan sivuja. Apuja hän sai ruotsiksi kääntämisessä Barbro Nordströmiltä. Olemme todella tyytyväisiä meidän sivui- hin jotka ovat johdon mukaisia ja linkit löytyvät helposti.

Maaliskuun 10:ä meillä oli hallituksen kokous, johon asiamies Jarmo Raappana osallistui. Hän oli käynyt työpaikkavierailulla täällä Porvoossa ja halusi kertoa missä mennään sopimusneuvotteluissa. Hän kertoi miten Jytyssä toimitaan, jos tulisi työlakkoja. Oli suunniteltu, että jos tulee lakkoja niin lakot aloitetaan poh- joisessa ja tullaan Suomea alaspäin Helsinkiä kohti.

Seuraava kokous, joka oli 21.4.2020, oli myös ikimuistoinen, koska se oli en simmäinen teamsin kautta pidetty hallituksen kokous. Koko Suomi oli karanteenissa koronaviirus epidemian takia, ja oli kielletty kokoontumasta yli 10 henkilön ryhmissä. Mutta kokous onnistui hyvin. Porvoon kaupungin henkilökuntaa kirjaston ja liikunnan osalta olivat lomautettuja Porvoossa.

Kevätkokous siirrettiin pidettäväksi syksylle, ja pystyimme pitämään kevätkokouksen 8.9.2020 Ravintola Hanna-Marian tiloissa. Kokoukseen sai osallistua noin 10 henkilöä, joten kokous pidettiin ja kaikki meni esityslistan mukaan.

Kaikki muut kokoukset pidettiin teamskokouksina ja teamskokouksiin osallistuminen oli todella kiitettävä. Siitä haluan kiittää koko hallitusta ja luottamusmiehiä että selvisimme.

Myös syyskokokouksen pidossa olisi ollut lähellä, että olisimme joutuneet muut- tamaan sovittua aikataulua, mutta selvisimme siitä siten, että osa kokoontui Cafe Gabriolen yläkerrassa, jossa pidimme turvavälit ja osa olivat mukana teamsin kautta. Saimme syykokouksen läpikäytyä, ja vanhat ja uudet luottamusmiehet saatiin valittua. Saimme Sirpa Lökforsin tilalle Jaana Ikosen, sekä Eeva Pulkkinen tuli sosiaali- ja terveystoimen luottamusmieheksi. Muut jatkoivat luottamusmiehinä ja luottamusmiehet valittiin nyt 4 vuoden jaksoiksi, joka on paljon parempi, kuin entinen kahden vuoden pesti. Vuoden viimeinen kokous pidettiin 10 päivä joulukuuta. Melkein koko vuoden aikana kaikki huvitoimikunnan tapahtumat jouduttiin peruttamaan koronan takia.

2
Jäsenistö

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 309 jäsentä, joista 25 eläkeläistä ja 1 vapaajäsen. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 15 ja erosi 23 jäsentä.

3
Toiminta
 
3.1.

Edunvalvonta

3.1.1
Porvoon kaupunki

Syksyllä pääluottamusmiehet ja työsuojelupäälliköt muuttivat uuteen toimipisteeseen Kuninkaanporttiin.

Jarmo Veijalainen valittiin uudelleen yhdistyksen pääluottamusmieheksi v. 2021 - 2024.

Edunvalvontatoimikunta kokoontui kerran vuoden 2020 aikana.

3.1.2.
Careeria Oy

?

3.2
Koulutus     
Toimintaperiaatteenamme on ollut, että kaikki koulutusta haluavat voivat sitä myös saada. Vuoden aikana koulutukseen osallistui 14 henkilöä, jotka osallistuivat 6 koulutustilaisuuteen.

3.3
Tiedotus        
Yhdistyksen internetsivut ja jäsenten sähköpostiosoitteisiin lähetettävät tiedotteet ja facebook olivat tärkeimmät tiedotuskanavat. Yhdistys sai myös käyttää kaupungin viikkoinfoa ja intran uutissyötesivuja tiedottamiseen. Yhdistyksillä on oma tiedotusvastaava, joka tekee yhteistyössä muun tiimin kanssa tiedotteet.

Lisäksi tiedotusvälineet ovat raportoineet yhdistyksen tapahtumista. Porvoon Jytyn Facebook ryhmässä on 67 yhdistyksen jäsentä mukana.

3.4
Virkistystoiminta
Virkistystoimikunta on järjestänyt eri kohderyhmille tarkoitettuja tilaisuuksia. 
Fork yhtyeen konserttia helmikuussa olivat kuuntelemassa 30 yhdistyksen 
jäsentä. Elokuussa järjestettiin risteily Svartbäckiin. Risteilyyn osallistui 18 jäsentä. Joulukuussa suunniteltu Joulupop -konsertti peruttiin koronapandemian vuoksi.

4
Talous 

Vuonna 2020 jäsenmaksu oli 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja jäsenmaksuosuus Jytyliitolle 1,056 %. Jäsenmaksuilla kerättiin 25 902,00 euroa.

Euromääräinen jäsenmaksu oli 5 euroa/kk ja eläkeläisillä 60 euron vuosimaksu. Tilinpäätös osoittaa 9 443,43 euron ylijäämää.

5
Toimielimet

Päätäntävaltaa jäsenyhdistyksessä käyttää jäsenyhdistyksen kokous ja jäsenyh- distyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 99 asiaa.

Lisäksi osallistuttiin alueen kokouksiin.

5.1
Kevätkokous

Kevätkokous pidettiin 8.9.2020 Ravintola Hanna Marian tiloissa. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös sekä myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus.

5.2
Syyskokous

Syyskokous pidettiin 8.12.2020 Café Cabriolessa. Kokoukseen osallistui 11 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin Barbro Kraufvelin. Jäsenmaksuksi vuodeksi 2021 vahvistettiin 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joista liiton osuus on 1,056 %. Euromääräiseksi jäsenmaksuksi vahvis tettiin 5 euroa/kk. Eläkkeellä olevien kannatusjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa eläkkeelle lähtöä seuraavan vuoden alusta. Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, palkkiosääntö ja talousarvio vuodeksi 2021.

5.3
Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja 5 varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja                Barbro Kraufvelin 
Varapuheenjohtaja        Erja Forsberg (Pirta Eriksson)

Jäsenet 
Rita Blomqvist-Turunen (Åsa Liitiäinen) 
Eva-Rita Helin (Tom Bergström)
Max Holmberg (Monica Borgman) 
Kristina Ruotsalainen (Christa Ekholm)

Sihteeri                          Barbro Nordström

Läsnäolo- ja puheoikeus
Jarmo Veijalainen, pääluottamusmies 
Eeva Pulkkinen, tiedotusvastaava 
Jutta Berg, rahastonhoitaja

Jäsenasiainhoitaja                                    Monica Borgman Tiedotusvastaava                                     Eeva Pulkkinen

Koulutusvastaava Kristina Ruotsalainen 
Lakkovastaava                                          Rita Blomqvist-Turunen 
Toiminnantarkastaja                                Outi Virta

5.4
Edustajapaikat paikallisella tasolla

Paikallista edunvalvontaa hoitavat luottamusmiehet, edunvalvontatoimikunnat ja yhteistyötoimikunnat.


Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja  Barbro Kraufvelin

Varapuheenjohtaja  Erja Forsberg (Pirta Eriksson)

Sihteeri   Barbro Nordström

Jäsenet                        

 • Rita Blomqvist-Turunen (Åsa Liitiäinen)
 • Christa Ekholm (Tom Bergström)
 • Max Holmberg (Monica Borgman)
 • Jaana Ikonen (Tom Bergström)
 • Tove Karlsson (Eva-Rita Helin)
 • Kristina Ruotsalainen (Christa Ekholm)

Läsnäolo- ja puheoikeus

 • pääluottamusmies Virpi Vilkki,
 • rahastonhoitaja Jutta Berg
 • jäsenasiainhoitaja Monica Borgman
 • tiedotusvastaava Eeva Pulkkinen
 • koulutusvastaava Kristina Ruotsalainen
 • lakkovastaava Rita Blomqvist-Turunen
 • toiminnantarkastaja Outi Virta

Edustajapaikat paikallisella tasolla

Paikallista edunvalvontaa hoitavat luottamusmiehet, edunvalvontatoimikunnat ja yhteistyötoimikunnat.


Porvoon kaupunki

Edunvalvontatoimikunta/luottamusmiehet

 • Jarmo Veijalainen, pj
 • Miika Koistinen, vpj
 • Anna-Maria Kraufvelin
 • Sirpa Lökfors, varajäsen Eeva Pulkkinen
 • Barbro Kraufvelin, varajäsen Erja Forsberg
 • Neuvottelijat Jarmo Veijalainen, Barbro Kraufvelin
 • Henkilöstöryhmä  Barbro Kraufvelin (Erja Forsberg)
  Jarmo Veijalainen (Miika Koistinen) 
 • Yhteistyötoimikunta  Jarmo Veijalainen (Barbro Kraufvelin)

Konsernihallinnon yhteistyöryhmä

 • Outi Virta (Aija Sorvali)
 • Christa Ekholm (Jaana Ikonen)

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmä

 • Anna-Maria Kraufvelin (Barbro Kraufvelin)

Sivistystoimen yhteistyöryhmä

 • Jarmo Veijalainen
 • Miika Koistinen (Helena Forsbäck-Turunen)

Virkistystoimikunta

 • Mia Eloranta
 • Peter Grönholm
 • Åsa Liitiäinen
 • Eeva Pulkkinen             

Tiedotustoimikunta

 • Eeva Pulkkinen
 • Åsa Liitiäinen
 • Barbro Nordström