Hallitus / Styrelsen 2022

Puheenjohtaja/ordförande

Barbro Kraufvelin

Esittely/Presentation
Puh./Tfn 040 535 3505
ohjaaja/handledare
resurssipooli/resurspolen


Varapuheenjohtaja/vice ordförande

Erja Forsberg

Puh./Tfn 040 706 1466 
Johdon assistentti /Ledningens assistent
Sivistystoimen johto /Bildningssektorns ledning


Jäsen/medlem:   Rita Blomqvist-Turunen

Esittely/Presentation
Puh./Tfn 040 517 0851
palveluneuvoja/kundrådgivare
palvelupiste Kompassi/servicekontoret

Varajäsen/ersättare:  Åsa Liitiäinen

Puh./Tfn 040 4899 940
palveluneuvoja/kundrådgivare
palvelupiste Kompassi/servicekontoret


Jäsen/medlem:  Eva-Rita Helin

Puh./Tfn 040 489 9599
kulttuuriohjaaja/kulturinstruktör
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut/kultur- och fritidstjänster

Varajäsen/ersättare: Tom Bergström

Puh./Tfn 040 777 5881
pysäköinninhoitaja/parkeringsföreståndare
kuntatekniikka/kommunteknik


Jäsen/medlem:  Erja Forsberg

vpj./vice ordf.
Puh./Tfn 040 706 1466 
Johdon assistentti /Ledningens assistent
Sivistystoimen johto /Bildningssektorns ledning

Varajäsen/ersättare: Pirta Eriksson

Puh./Tfn 040 726 8078
projektisihteeri/projektsekreterare
toimitilajohto/lokalitetsledningen


Jäsen/medlem:  Max Holmberg

Puh./Tfn 040 505 2802
It-palveluvastaava/It-serviceansvarig
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster

Varajäsen/ersättare: Monica Borgman

Puh./Tfn 040 481 3331
palkka-asiantuntija/lönesakkunnig
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster


Jäsen/medlem:  Kristina Ruotsalainen

Puh./Tfn 040 489 9991, 040 537 8089  
laskentasihteeri/redovisningssekreterare
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster

Varajäsen/ersättare:  Christa Ekholm
Puh./Tfn 040 489 9774 (maanantai-tiistai ja torstai-perjantai klo 9-12).
toimistosihteeri/byråsekretare
rakennusvalvonta/byggnadstillsyn