Hallitus / Styrelsen 2019

Puheenjohtaja/ordförande

Barbro Kraufvelin

Esittely/Presentation
Puh./Tfn 040 535 3505
ohjaaja/handledare
läntinen kotihoito/västra hemvården
 

Varapuheenjohtaja/vice ordförande

Erja Forsberg


Puh./Tfn 040 706 1466 
taloussuunnittelija/ ekonomiplanerare
tilapalvelut/lokaltjänster


 

Jäsen/medlem:                                                      Varajäsen/ersättare:

Rita Blomqvist-Turunen

Esittely/Presentation
Puh./Tfn 040 517 0851
palveluneuvoja/kundrådgivare
palvelupiste KOMPASSi/servicekontoret

Åsa Liitiäinen

Puh./Tfn 040 4899 940

palveluneuvoja/kundrådgivare
palvelupiste KOMPASSi/servicekontoret


Jaana Ikonen


Puh./Tfn 0400 846 466
pysäköinnintarkastaja/parkeringskontrollör
kuntatekniikka/kommunteknik


Tom Bergström


Puh./Tfn 040 777 5881
pysäköinninhoitaja/parkeringsföreståndare
kuntatekniikka/kommunteknik
 

Erja Forsberg

vpj./vice ordf.

Puh./Tfn 040 706 1466 
taloussuunnittelija/ ekonomiplanerare
tilapalvelut/lokaltjänster

Pirta Eriksson


Puh./Tfn 040 726 8078
projektisihteeri/projektsekreterare
toimitilajohto/lokalitetsledningen

Max Holmberg

 

Puh./Tfn 040 505 2802
It-palveluvastaava/It-serviceansvarig
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster

Monica Borgman
 

Puh./Tfn 040 481 3331
palkkasihteeri/lönesekreterare
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster

Tove Karlsson

Presentation
Puh./Tfn 040 526 6640
kulttuurikoordinaattori/kulturkordinator
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
kultur- och fritidstjänster

Eva-Rita Helin
 

Puh./Tfn 040 489 9599
kulttuuriohjaaja/kulturinstruktör
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
kultur- och fritidstjänster

Kristina Ruotsalainen


Puh./Tfn 040 489 9991, 040 537 8089  
laskentasihteeri/redovisningssekreterare
hallintopalvelukeskus/centralen för förvaltningstjänster

Christa Ekholm
 

Puh./Tfn 040-489 9774 (maanantai-tiistai ja torstai-perjantai klo 9-12).

toimistosihteeri/byråsekretare/
rakennusvalvonta/byggnadstillsyn