Kuinka toimia, jos sinulle on tehty virheellisesti epäpätevyysalennus?

23.8.2018

KVTES:n II luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti tehtäväkohtainen palkka määritellään tehtävän vaativuuden mukaan, riippumatta siitä, täyttääkö työntekijä tai viranhaltija tehtävään edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Sopimuskirjausta muutettiin 2012, ja se on jäänyt osalta työnantajista huomioimatta.

 

Lue lisää: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/kuinka-toimia-epapatevyysalennus.aspx