Jäsenmaksu - Medlemsavgift 2019

19.1.2018

Vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistetaan 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräiseksi jäsenmaksuksi vahvistetaan 5 €/kk.

Eläkeläisiltä peritään 60 € vuodessa eläkkeelle lähtöä seuraavan vuoden alusta.


Medlemsavgiften för år 2019 fast­ställs till 1,32 % av den på förskottsbeloppet grundade lönen

Medlemsavgiften i eurobelopp fast­ställs till 5 euro/månad

Medlemsavgiften för pensionärerna är 60 euro/år fr.o.m. början av följande år efter pensioneringen.